Nordisk Brannsikring
Hvamsmovegen 255
2165 Hvam
Tlf: 958 46 122
E-post: post@nbs.as
Org.nr. 996991849Mva 

Vi arbeider innen områdene

* Branntetting av alle typer gjennomføringer i brannklassifiserte vegger og dekker

* Brannisolering av stål og betong konstruksjoner

* Brannmaling av tre og stål konstruksjoner

* Brannimpregnering av trevirke.

* Brannteknisk oppgradering av eldre eiendommer.

* Kontroll og service av manuelt slokkeutstyr.

* Brannklassifiserte dører og luker.

* Etterlysende ledesystemer.

* Salg av produkter til branntekniske tiltak

I form av samarbeidspartnere tilbyr vi også

* Branningeniør tjenester.

* Alt innom Brannvarslings anlegg

* Branntegninger og rømningsplaner.