Vi arbeider innen områdene:

§  Branntetting av alle typer gjennomføringer i brannklassifiserte vegger og dekker

§  Brannisolering av stål og betong konstruksjoner

§  Brannmaling av tre og stål konstruksjoner

§  Brannimpregnering av trevirke.

§  Montering av branndører og brannluker.

§ Brannteknisk oppgradering av eldre eiendommer.

§  Etterlysende ledesystemer.

§  Kontroll og service av manuelt slokkeutstyr.

§  Salg av produkter til branntekniske tiltak.

I form av samarbeidspartnere tilbyder vi også:

§  Branningeniør tjenester.

§  Brannvernleder tjenester.

§  Alt innom Brannvarslings anlegg.

§  Branntegninger og rømningsplaner.